Khoá học offline

PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”

NHẬP MÔN - PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”

[Nhập môn] Pháp Thiền "Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ", là một KHOÁ HỌC sẽ giúp bạn giải quyết 1001 câu hỏi về vấn đề Tâm linh, Thiền định, Phát triển bản thân, cuộc sống … Giúp bạn THÔNG TOẢ & THẤU RÕ MỌI BẢN...

Đăng ký ngay
PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”

CHUYÊN SÂU - PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”

[Chuyên sâu] Pháp Thiền “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ” là một KHOÁ HỌC kéo dài 16 buổi, chỉ dành riêng cho Thiền sinh đã tốt nghiệp “ HỌC NHẬP MÔN" trước đó. Đó là điều kiện duy nhất để bạn bước tiếp thêm nền...

Đăng ký ngay

Sách của Aloha Tuấn

Xem tất cả