Khoá học offline

DU LỊCH THIỀN 7 NGÀY

THIỀN THẤT - DU LỊCH THIỀN 7 NGÀY

Thiền Thất chính là chuyến DU LỊCH THIỀN 7 NGÀY mà Sư Phụ Aloha Tuấn sẽ thường xuyên tổ chức cho cộng đồng Pháp Thiền "Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ". Thiền Thất là một trong các khoá học được dẫn dắt trên tinh thần...

Đăng ký ngay
PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”

NHẬP MÔN - PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”

[Nhập môn] Pháp Thiền "Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ", là một KHOÁ HỌC sẽ giúp bạn giải quyết 1001 câu hỏi về vấn đề Tâm linh, Thiền định, Phát triển bản thân, cuộc sống … Giúp bạn THÔNG TOẢ & THẤU RÕ MỌI BẢN...

Đăng ký ngay

Sách của Aloha Tuấn

Xem tất cả