6 NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

“6 NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI TRONG CUỘC SỐNG” – ALOHA TUẤN

Hôm nay, ngày 20.11.2022 – ngày nhà giáo Việt Nam, là một ngày thiêng liêng trong 365 ngày trong Tâm thức của người Việt Nam chúng ta. Cho nên, sẵn đây viết đôi lời chia sẻ với tất cả mọi người về “6 NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI TRONG CUỘC SỐNG” :
——————
Thế gian này, gồm có 6 người Thầy vĩ đại mà mọi người cần nhớ & biết ơn:

1. Thứ nhất: TẠO HOÁ (THƯỢNG ĐẾ) – Người chính là NGƯỜI THẦY vĩ đại nhất thế gian này. Người đã sinh ra tất cả, nuôi dạy tất cả & yêu thương tất cả , sáng tạo ra tất cả, chở che tất cả và hướng dẫn cho tất cả … TẠ ƠN THƯỢNG ĐẾ!

2. Thứ 2: BA MẸ – Đấng sinh thành & nuôi lớn thân xác này. Nếu Thượng Đế là TÌNH THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN với muôn loài, thì BA MẸ là TÌNH THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN với con cái. Tạ ơn ba mẹ của con!

3. Thứ 3: Ý THỨC bản thể này. Đó chính là người Thầy vĩ đại tiếp theo. Ý thức thiêng liêng bên trong dẫn dắt và kiểm soát mọi hành vi. Quyết định lên vận mệnh cuộc đời và điều khiển xác thân này. Bạn học được điều gì, trải nghiệm điều gì chính là vào Ý THỨC này.

4. Thứ 4 là: NHỮNG VỊ ÂN SƯ trong cuộc đời. Cuộc đời này, bạn sẽ trải qua rất nhiều Người Thầy ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, từ: Tâm linh, Tinh thần, Tư Tưởng, Học thuật, Kiến thức chuyên ngành, người Sếp tốt, Thầy cô giáo ở giảng đường … những người dẫn dắt trên con đường PHÁT TRIỂN BẢN THÂN không ngừng. Xin kính biết ơn những vị Ân sư cuộc đời!

5. Thứ 5: Những người bạn yêu dấu, những mối quan hệ chất lượng chia sẻ những kinh nghiệm tuyệt vời của cuộc sống. Một người bạn tốt, chất lượng … quý giá biết những nào.

6. Thứ 6: Đó chính là SÁCH. Sách là người Thầy vĩ đại tiếp theo, dạy chúng ta biết bao nhiêu điều. Lưu truyền biết bao tinh hoa. “Đọc một cuốn sách hay” giống như “đang giao thoa tư tưởng với Vĩ nhân vậy”. Thật tuyệt vời biết bao! Cảm ơn sách rất nhiều!

Xin thành kính tri ân, biết ơn sâu sắc, ngưỡng mộ vô cùng “6 VỊ THẦY VĨ ĐẠI TRONG CUỘC SỐNG” này!

#ALOHATUAN 

_Aloha Team_