HƠI THỞ CỦA SHIVA

“HƠI THỞ CỦA SHIVA” – TÁC GIẢ: ALOHA TUẤN

Sẽ gửi tặng đến dân tộc Việt Nam nói riêng và cho tất cả những sinh mệnh đang tu tập Tâm linh trên Địa cầu này nói chung, một cuốn sách được mang tên:

“HƠI THỞ CỦA SHIVA” – TÁC GIẢ: ALOHA TUẤN.

Cuốn sách sẽ đưa đến sự khai sáng mạnh mẽ “nguyên lý bất biến” đưa đến sự tiến hoá & thăng hoa Tâm linh của nhân loại! Những nguyên lý đã chôn vùi trong lịch sử 12.000 năm văn hiến, mà giờ nó chỉ còn là biểu tượng – đền đài – tượng gỗ!

Cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với nhân loại thời đại này! KỶ NGUYÊN CỦA “SỰ HỢP NHẤT” !  

 

_Aloha Team_