NHẬN THỨC CAO TẦNG

Con đường để tiến đến SỰ HỢP NHẤT, nó bắt đầu từ: CUỘC HÀNH TRÌNH NỘI TÂM & CUỐI CÙNG LÀ VƯỢT THOÁT RA NGOÀI NỘI TÂM.

Nhận thức cao tầng ….

Bạn thân mến!

– Cây cỏ không có ý thức, nó không thể “nhận biết” được sự xuất hiện của con bò …
– Con bò có ý thức, nó “nhận biết” được sự xuất hiện của con người. Nhưng không thể nào có thể nhận thức hay thấu hiểu được những gì mà con người có thể làm được …
– Tương tự thế. Trong “chủng người” sẽ có các cấp độ “TIẾN HOÁ NHẬN THỨC” khác nhau. Đi từ “vô minh” đến “Giác Ngộ tuyệt đối”. Một khi “sự sáng của Ý thức” tiến hoá đến ngưỡng cùng cực, nó sẽ cho phép bạn “thấu triệt” được những điều “bất khả diễn đạt”, vượt ra ngoài sự hiểu biết thông thường. Con đường đó gọi là : CON ĐƯỜNG HỢP NHẤT VỚI THƯỢNG ĐẾ.

==> Bạn thân mến của tôi trên địa cầu này! Bạn hãy tiếp bước hơn nữa, tiếp bước không ngừng nghỉ trên con đường “TIẾN LÊN NHẬN THỨC CAO TẦNG” . “NHẬN THỨC CAO TẦNG” luôn đi kèm với “TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG TINH KHIẾT”. Do vậy, sự tích luỹ kiến thức , kinh nghiệm trong cuộc sống chỉ là con đường làm cho bạn “biết & ghi nhớ nhiều hơn” chứ KHÔNG PHẢI CON ĐƯỜNG để bạn trở nên An lạc hơn, Hạnh phúc hơn & Thông thái hơn. Con đường để tiến đến SỰ HỢP NHẤT, nó bắt đầu từ: CUỘC HÀNH TRÌNH NỘI TÂM & CUỐI CÙNG LÀ VƯỢT THOÁT RA NGOÀI NỘI TÂM.

Hãy dấn thân mạnh mẽ hơn con đường tu tập bạn nhé!

I love you so much! 

#ALOHATUAN