TẠI SAO THIỀN LẠI VƯỢT QUA VẬN MỆNH CỦA MỘT CON NGƯỜI?

1. Thiền là gì?
2. Vận mệnh của một con người đến từ đâu?

Hỏi: Tại sao Thiền lại vượt qua vận mệnh của một con người?

Aloha Tuấn: Ông cần phải hiểu được 2 điều này , trước khi ta lý giải câu đó cho ông:

1. Thiền là gì?
2. Vận mệnh của một con người đến từ đâu?

Thứ nhất: Thiền là những kĩ thuật khác nhau “thuận theo tự nhiên” giúp hóa giải các khối năng lượng thô trược “tồn đọng” và “lây nhiễm từ bên ngoài”. Từ đó giúp Tâm Trí đạt được mức thanh tịnh và im lặng vì không có sự quấy phá của hai khối năng lượng bên trên.

Thứ hai: Vận mệnh của một con người thể hiện qua: Sự may mắn mà họ có được, những chuyện xảy ra trong cuộc đời họ như tiền bạc, tài sản, sự nghiệp, địa vị, tính cách, những mối quan hệ, sự kiện, cơ hội,… bao quanh cuộc đời họ. Và tất cả những kết quả đến với một bản thể bất kì, là do chính NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC của họ hút đến. Theo sự vận hành của Luật Hấp Dẫn – quy luật vận hành dựa trên sự tương quan năng lượng giữa Tâm thức với Tâm thức.

Bởi vậy:

Năng lượng Tâm thức động loạn –> Vận mệnh càng xấu, đen tối và xui xẻo.

Năng lượng Tâm thức càng thanh nhẹ, tinh hoa –> Vận mệnh càng tốt, gặp nhiều may mắn, gặp dữ hóa lành.

Bản chất của Thiền định là thay đổi yếu tố “Năng Lượng Tâm thức”, nhờ vào thực hành các kĩ thuật để hóa giải các trượt năng lượng bám trụ. Chính vì thay đổi được “Năng lượng Tâm thức” nên Luật Hấp Dẫn vận hành sẽ thay đổi theo. Từ đó vận mệnh của con người được thay đổi.
__________________

Trích bộ sách Tất cả chỉ là Ý Nghĩ – Tác giả Aloha Tuấn

 

_Aloha Team_