HỘI THẢO - BÍ QUYẾT ĐỌC SÁCH 2000 TỪ/PHÚT

==> Năm 2018 – 2019, những khoản thời gian đầu tiên Sư Phụ Aloha Tuấn xuất hiện để gieo nhân duyên về “SỰ TIẾN HOÁ TÂM LINH” cho cộng đồng. Sư Phụ đã tổ chức sự kiện  “BÍ QUYẾT ĐỌC SÁCH 2000 TỪ/PHÚT” để bắt đầu cuộc hành trình gieo nhân duyên cho mọi người. 
 
Khi nhiều người tỏ ra thắc mắc: 
– Tại sao Sư Phụ lại tổ chức chương trình “DẠY ĐỌC SÁCH NHANH” để gieo nhân duyên về Tâm linh cho cộng đồng? 
Sư Phụ Aloha Tuấn ung dung đáp: 
Vì những người tư tưởng tiến bộ & tích cực mới đọc sách. Mà những người “đọc sách” là những người mới đủ sức hiểu sâu sắc về những Giáo lý Tâm linh uyên áo. Cho nên, tổ chức chương trình “đọc sách”, để lọc những con người ưu tú và đã có nền tảng sẵn. Từ đó hướng dẫn thêm cho họ TIẾN HOÁ TÂM LINH. 
 
Và giờ đây, chương trình chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp được lưu giữ trong lòng mọi người trong những khoảng thời gian đầu tiên khi Sư Phụ xuất hiện. 
 
2020
2021
2022
2023
2k1
2k2
2k3
2k4
2k5
2k6
2k7
2k8
2k9
2k10
2k11
2k12
2k13
2k14
2k15
previous arrow
next arrow
 
Đăng ký ngay

Hotline: 0903.111.903 - 0903.122.903 (Aloha Team)