DU LỊCH THIỀN 7 NGÀY

THIỀN THẤT - DU LỊCH THIỀN 7 NGÀY

Thiền Thất chính là chuyến DU LỊCH THIỀN 7 NGÀY mà Sư Phụ Aloha Tuấn sẽ thường xuyên tổ chức cho cộng đồng Pháp Thiền "Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ". Thiền Thất là một trong các khoá học được dẫn dắt trên tinh thần...

Đăng ký ngay
THIỀN 3 NGÀY

THIỀN TAM - THIỀN 3 NGÀY

THIỀN TAM (Thiền 3 ngày) là một chương trình Offline cộng đồng Pháp Thiền "Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ". Mọi người sẽ ngắt kết nối với thế giới để tập trung Thiền định nâng cao rung động Tâm thức, và cùng nghe những thuyết...

Đăng ký ngay
PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”

NHẬP MÔN - PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”

[Nhập môn] Pháp Thiền "Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ", là một KHOÁ HỌC sẽ giúp bạn giải quyết 1001 câu hỏi về vấn đề Tâm linh, Thiền định, Phát triển bản thân, cuộc sống … Giúp bạn THÔNG TOẢ & THẤU RÕ MỌI BẢN...

Đăng ký ngay
PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”

CHUYÊN SÂU - PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”

[Chuyên sâu] Pháp Thiền “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ” là một KHOÁ HỌC kéo dài 16 buổi, chỉ dành riêng cho Thiền sinh đã tốt nghiệp “ HỌC NHẬP MÔN" trước đó. Đó là điều kiện duy nhất để bạn bước tiếp thêm nền...

Đăng ký ngay