CHUYÊN SÂU - PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”

 

==> Một khoá học Chuyên sâu về Tâm linh & Thiền định, kéo dài 16 ngày liên tục. 

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Đây là “khoá học chuyên sâu” về Pháp Thiền “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ” chỉ dành riêng cho Thiền sinh đã tốt nghiệp “khoá học nhập môn” trước đó. Đó là điều kiện duy nhất để bạn bước tiếp thêm nền tảng chuyên sâu của Pháp Thiền này.

 

Không có ngoại lệ, cho dù bạn đã có bất cứ sự am hiểu nào về Thiền hay Tâm linh trước đó. Hay cho dù bạn đã học qua bao nhiêu phương pháp tu tập khác đi nữa, cũng không ngoại lệ. Bạn phải học qua nhập môn trước!

 

NỘI DUNG CHI TIẾT KHOÁ HỌC

Ai sẽ là người hướng dẫn bạn trực tiếp?

 

Về Aloha Tuấn

 • Ông được biết đến như một vị Đạo sư, một Bậc thầy Tâm linh người Việt Nam.
 • Sáng lập Pháp Thiền “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ”.
 • Là tác giả của của những bộ sách Tâm linh tuyệt vời: Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ , Giác Ngộ – Bí Mật Tối Cao, Pháp Thiền “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ”, “Mắt Trí Huệ”, “4 Nguồn Năng Lượng Bất Khả Tư Nghị” … 
 • Ngoài ra ông còn được biết đến với vai trò như một doanh nhân, nhà đầu tư, bậc thầy truyền cảm hứng sống, học tập và làm việc. 

 

LIST 48 CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU TRONG KHOÁ HỌC:  

Số 1

SỰ HÌNH THÀNH CỦA VŨ TRỤ

 1. Sự hình thành của “Đại Vũ Trụ”
 2. Sự tương quan giữa con người & vạn vật
 3. Sự sinh hoá của “Năng lượng nguyên thuỷ”
 4. Sự chuyển động ngược về “Cội nguồn”
 5. Trạng thái nội tâm
Số 2

SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA CON NGƯỜI, VŨ TRỤ, TRỜI ĐẤT

 1. Sư tương đồng của 3 vòng tròn cấu tạo
 2. Tuổi tác của các vòng tròn
 3. 4 cấp độ của “ẩn tu”
 4. Tri kiến – Chánh kiến
 5. Khi đã hiểu rõ ý nghĩa của “3 vòng tròn” thì cần phải “thông đạo” trước, “thạo đời” sau!
 6. Sự tác động qua lại của “3 vòng tròn”
Số 3

CẤU TẠO THẾ GIỚI TÂM THỨC

 1. “Năng lượng tâm thức” hoạt động trong thế giới tâm thức
 2. Sự tồn tại song song của “ 3 vòng tròn” & “ bản ngã” trong thế giới tâm thức
 3. Sự liên đới giữa “tâm & trí” trong thế giới tâm thức
 4. Cấu tạo “tầng trên & tầng dưới” của tâm thức
Số 4

Ý THỨC & CHỨC NĂNG Ý THỨC

 1. Ý thức & chức năng của ý thức
 2. Một vài pháp thoại về “ý thức”  
Số 5

TRÍ & CÁC CHỨC NĂNG CỦA TRÍ

 1. “Trí” & chức năng của “trí”

 2. Chức năng 01 – sự sáng tạo chủ động (tư duy chủ động)
 3. Chức năng 02 của trí – giải phóng năng lượng
 4. Chức năng 03 của tâm trí – trực giác & thần thông
Số 6

TÂM & CÁC CHỨC NĂNG CỦA TÂM

 1. “Tâm” & chức năng của “tâm”
Số 7

CÔNG THỨC ỨNG DỤNG “TRỰC GIÁC”

 1. Trực giác vận hành theo công thức
 2. Công thức ứng dụng “trực giác”
Số 8

CÁC HÌNH THÁI NĂNG LƯỢNG TÁC ĐỘNG LÊN TÂM TRÍ

 1. 3 hình thái căn bản của trí
 2. 3 hình thái căn bản của “tâm”
 3. “tâm & trí” phụ thuộc vào nguồn năng lượng tác động lên nó
 4. Khi “nghiệp lực” tác động lên tâm trí

Số 9

BẢN NGÃ & CÁC DẠNG CỦA BẢN NGÃ

 1. Công thức hình thành của “bản ngã”

 2. 3 cấp độ của “bản ngã” 

 3. “Bản ngã” dẫn dắt hành vi & “ý thức” dẫn dắt hành vi
 4. “5 bước tỉnh thức” nâng cao
Số 10

“NGHIỆP” – BẢN CHẤT & SỰ VẬN HÀNH

 1. “Nghiệp” & “bản chất của nghiệp”
 2. “nghiệp lành” & “nghiệp chướng”
 3. Nghiệp cá thể, nghiệp quẩn thể & nghiệp thức toàn nhân loại
Số 11

BẢN CHẤT CỦA “PHÚT GIÂY HIỆN TẠI”

 1. Quá khứ & tương lai
 2. “Phút giây hiện tại” & “thực tại hiện tiền”
Số 12

VÔ NGÃ

 1. Hiểu về “vô ngã”
 2. Sự tồn tại đối lập giữa “vô ngã” & “bản ngã”
 3. Hành trình tiến lên“tâm thức vô ngã”
Số 13

CHÂN NGÃ

 1. Chân ngã
 2. “Chân ngôn”(chân âm)
 3. Chân ngã & tôn giáo
Số 14

CHẤP & KHÔNG CHẤP

 1. “Chấp” & “không chấp”

 2. 3 hình thái của “chấp”
 3. Sơ đồ kiến giải thêm về “chấp”
Số 15

ĐỨC TIN & NIỀM TIN

 1. Đức tin
 2. Niềm tin
Số 16

CẦU NGUYỆN & CẦU XIN

 1. Cầu nguyện
 2. Cầu xin
Số 17

KHÁT VỌNG & MONG CẦU

 1. Khát vọng & đam mê
 2. “khát vọng”& “mong cầu”
 3. Ví dụ cụ thể giữa “mong cầu” & “khát vọng”
 4. Khi một người “vừa có đam mê, vừa có khát vọng”
Số 18

TỈNH THỨC

 1. Trích dẫn pháp thoại “tỉnh thức”trong “giác ngộ – bí mật tối cao”
 2. Hiểu về bản chất của“sự tỉnh thức”
Số 19

TIẾN HOÁ & TIẾN BỘ CỦA TRÍ

 1. Hiểu về sự tiến bộ của trí
 2. Hiểu về sự “tiến hoá” của thể trí
 3. 5 cấp độ tiến hoá của “ thể trí”
 4. Bản so sánh tiến bộ & tiến hoá của “thế trí”
Số 20

ĐẠO ĐỨC

 1. “Đạo Đức ”trong “Đạo Đức Kinh” Lão Tử

 2. Hiểu hơn về “Đạo Đức”
Số 21

QUY LUẬT CỦA “HIỆN HỮU”

 1. Sự sinh khởi quy luật
 2. Luôn tồn tại song song 2 quy luật
 3. Quy luật & định luật tâm thức gồm “3 quy luật chủ đạo”
 4. Sự sáng tạo Vũ trụ
Số 22

QUY LUẬT NHÂN QUẢ

 1. Cấu trúc quy luật nhân quả
 2. Hiểu hơn về quy luật “nhân quả”
 3. Ví dụ cụ thể về “nhân vô hình” và “nhân hữu hình ”
 4. Gieo “nhân vô hình” về sự giàu có
 5. Để thay đổi “nhân quả”, phải thay đổi được “tư tưởng”
 6. 5 bước để thay đổi nhân quả của một con người
 7. “Gánh nhân quả” từ người khác
Số 23

QUY LUẬT HẤP DẪN

 1. Công thức “luật hấp dẫn”
 2. Hiểu hơn về luật hấp dẫn
 3. Phản ánh “luật hấp dẫn”trong đời sống

 4. Ứng dụng “luật hấp dẫn” trong đời sống.
Số 24

QUY LUẬT LƯỢNG ĐỦ – CHẤT ĐỔI

 1. Nguyên lý của quy luật lượng đủ – chất đổi
 2. Quá trình chế biến “năng lượng nguyên thuỷ”
 3. Cỗ máy chế biến năng lượng – tâm trí
 4. Công thức “nạp năng lượng cho hiện hữu”

 5. Làm sao biết được khi nào “lượng đủ”?
 6. “7 bước thực tế” để đưa ứng dụng công thức “ nạp năng lượng”vào thực tế cuộc sống
 7. Những trường hợp làm “hao tổn nguyên năng”
Số 25

TẬP TRUNG & BÍ MẬT CỦA SỰ TẬP TRUNG

 1. Bí mật của sự tập trung 

 2. Sự tập trung là kế thừa của quy luật & nguyên lý
 3. Tại sao phải có sự tập trung ?

 4. Ứng dụng cụ thể
Số 26

PHƯỚC & HOẠ

 1. Phước – bí mật của “sự may mắn”
 2. Cách để tự tạo phước cho bản thể
 3. Hoạ – vận xui
Số 27

SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA “VẬN MỆNH”

 1. Vận mệnh
 2. Sự tự do của sứ mệnh đến từ việc làm chủ tâm trí
Số 28

BẢN CHẤT CỦA “SỰ BUÔNG BỎ” TRONG TU TẬP TÂM LINH

 1. Bản chất của “sự buông bỏ”
 2. Hiểu hơn về “buông bỏ”
 3. Thiền & thực tập “sự buông bỏ”

Số 29

LỚP MÀN “SUY TƯỞNG”, DÒNG CHẢY Ý NGHĨ

 1. Dòng chảy ý nghĩ & tại sao chúng tại sinh ra?
 2. Hiểu hơn về “dòng chảy ý nghĩ” & sự liên đới trong
 3. Tu tập tâm linh.
Số 30

SỰ HÌNH THÀNH CỦA TÍNH CÁCH

 1. Sự tương quan giữa “năng lượng tâm thức” & tính cách con người
 2. “thói quen không tạo ra thành công trong cuộc sống”. Mà là sự làm chủ tâm trí hoàn toàn mới tạo ra thành công trong cuộc sống.
 3. Bản ngã ở hình thái “ ích kỷ, vị kỷ”
 4. Lười biếng & trì hoãn
 5. Bản ngã ở hình thái “sân si”, “búc xúc”, “nóng
 6. Tính”
 7. Bản ngã ở hình thái “sự tự ti”
 8. Bản ngã ở hình thái “tự phụ, tự mãn, tự kiêu”
 9. Bản ngã ở hình thái “hay sợ hãi & lo lắng”
 10. Bản ngã ở hình thái “stress, căng thẳng”
 11. Bản ngã ở hình thái “khoe khoang, thích thể hiện”
 12. Bản ngã ở hình thái “đố kỵ, ghen ăn tức ở”

 13. “So sánh” & “Mong cầu”là hai hình thái năng lượng chính yếu hình thành nên bản ngã thô trược của con người. 

Số 31

KIM TỰ THÁP CỦA SỰ TIẾN HOÁ 


 1. Kim tự tháp 3 tầng của sự tiến hoá
 2. Bản năng trong sự tiến hoá
 3. Bản ngã trong sự tiến hoá
 4. Vô ngã – chân ngã trong sự tiến hoá
Số 32

LỊCH SỬ TIẾN HOÁ TÂM THỨC CỦA NHÂN LOẠI

 1. Lịch sử tiến hoá tâm thức của nhân loại gắn chặt với kim tự tháp tiến hoá tâm thức
 2. 2 cách triệt tiêu nghiệp lực địa cầu
 3. Bản chất của “văn hoá” & “văn minh” nhân loại.
Số 33

SỰ GIAO THOA & TRUYỀN THỪA NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC

 1. Sự giao thoa & truyền thừa “năng lượng tâm thức”
 2. Những không gian sống, nghề nghiệp có rung động thấp, sẽ tạo ra lây nhiễm ô trược ..
 3. Những thể nghiệm khi tiếp xúc với tâm thức có rung động cao tầng
Số 34

GIẢI NGỘ – CHỨNG NGỘ – GIÁC NGỘ (3 GIAI ĐOẠN CỦA SỰ TIẾN HOÁ NHẬN THỨC)

 1. “Giải ngộ – chứng ngộ – giác ngộ” là hành trình tu tập tâm linh của một hành giả
 2. Hiểu hơn về “giải ngộ”
 3. Hiểu hơn chứng ngộ
 4. Giác ngộ tuyệt đối
Số 35

“TỈNH THỨC” VÀ BẢN CHẤT CỦA “SỰ TỈNH THỨC”

 1. Tỉnh thức
 2. Bản chất của “ tỉnh thức”
 3. 6 cấp độ của “sự tỉnh thức”
Số 36

HIỆN HỮU & VÔ HIỆN HỮU

 1. Hiện hữu (tồn tại)
 2. “vô hiện hữu” (không tồn tại)
Số 37

THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC

 1. Hiểu về “thiên đàng”
 2. Hiểu về“địa ngục”
Số 38

TRÍ TUỆ & TƯ DUY

 1. “Trí tuệ” đến từ sự chấm dứt của “tư duy”
 2. “trí tuệ” & 6 cấp độ nhận thức bloom
 3. “trí tuệ” được tiến hoá khi tư duy dừng lại
Số 39

TÂM LINH & TÌNH DỤC

 1. Pháp thoại “tâm linh & tình dục”
 2. “tình dục” thuộc về bản năng. Cái gì thuộc về bản năng tức là thuộc về tự nhiên. Thuộc về tự nhiên tức đó chính là đạo!
 3. Tư tưởng, tâm linh & tình dục
 4. Thái độ đúng đắn về tình dục?
 5. Chuyển hoá & thoả mãn năng lượng tình dục
 6. Các đời sống của con người
Số 40

4 NGUỒN NĂNG LƯỢNG CÓ NĂNG LỰC HOÁ GIẢI KHỔ ĐAU

 1. Nguồn năng lượng nào tạo ra “sự đau khổ”?
 2. 4 nguồn năng lượng không phân cực, có sức mạnh chuyển hoá.
 3. Pháp thiền “tất cả chỉ là ý nghĩ”- hợp nhất mọi tinh hoa trong cùng một giáo lý.
Số 41

GIẢI THOÁT & SIÊU THOÁT

 1. Bản chất của “sự giải thoát”
 2. Ý thức bị đồng hoá & kéo theo hình tướng
 3. Giải thoát tương đối & giải thoát tuyệt đối
Số 42

TĨNH LẶNG LÀ “SỰ CÂN BẰNG”.


 1. Tĩnh lặng là “sự cân bằng”. “sự cân bằng” mang lại trạng thái mãn nguyện
 2. “sự cân bằng” trong nội tâm
 3. Những cái hiểu sai lệch về “sự cân bằng”

 4. “sự cân bằng” trong cuộc sống
Số 43

NIẾT BÀN

 1. Niết bàn
 2. Kiến giải thêm về niết bàn
 3. Làm sao để đạt trạng thái “niết bàn”?
Số 44

GIÁC NGỘ & THUỘC TÍNH CỦA “SỰ GIÁC NGỘ”

 1. “Giác ngộ”
 2. Thực chứng của “sự giác ngộ”
 3. Tóm tắt những thuộc tính của “người giác ngộ”
Số 45

TÂM THỨC VÔ VI & ỨNG DỤNG

 1. Hiểu về “vô vi”
 2. Kiến giải thêm về tâm thức vô vi
 3. Tâm thức vô vi & kim tự tháp tiến hoá
 4. Pháp thoại về việc ứng dụng “tâm thức vô vi” trong cuộc sống.
Số 46

CHA TRỜI – MẸ ĐẤT

 1. Cha trời – đất mẹ
 2. Làm gì khi tất cả chúng ta có ông bố & bà mẹ vĩ đại?
Số 47

ĐẮC ĐẠO

 1. Hiểu về “đắc đạo”
 2. Kiến giải về “đắc đạo”
 3. Lời cuối của Sư Phụ
Số 48

THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU CÁC KỸ THUẬT THIỀN ĐỊNH CỦA PHÁP

 1. Dọn rác Tâm Thức 
 2. 5 Bước Tỉnh Thức 
 3. Thiền với Chân Ngôn 
 4. Trầm Mặc Với “Cái Chết” 
 5. Kết Hợp “4 Nguồn Năng Lượng Bất Khả Tư Nghị” 
 6. Giao Thức Shiva 
 7. Hợp Nhất Với “Trước Khi Vũ Trụ Hình Thành”
 8. Xoá Nghiệp Thức Tương Lai 
 9. Ứng dụng Tâm linh vào cuộc sống 
 10. ……

==> Bạn sẽ được HỌC & THỰC HÀNH tất cả các chuyên đề trong cuốn từ điển:  

PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ” 

Qua 16 buổi Thiền định liên tục & nghe thuyết giảng chuyên sâu về Tâm linh từ Sư Phụ Aloha Tuấn.  Quý vị sẽ  làm cho bản thân mình càng trở nên chân thành và nhận thức ngày càng sắc nét và đúng bản chất. Cuộc sống càng trở nên có ý nghĩa và đầy đặn hơn. Mỗi bước đi trên con đường thiền định là một bước tiến hướng tới sự hiểu biết và chấp nhận, giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.  

Trải nghiệm trong Pháp Thiền “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ” không chỉ có hành trình nội tâm mà còn là hành trình tìm kiếm ý nghĩa tận cùng của cuộc sống.  Nó là một mảnh ghép thiêng liêng trong bức tranh lớn của sự tồn tại, nơi từng cá nhân học được cách sống mỗi khoảnh khắc một cách chân thành và đầy ý nghĩa. Với những thuyết giảng uyên áo về: VÔ VI, VÔ NGÃ, HỢP NHẤT VỚI TỰ NHIÊN, CÁC NẤC THANG CỦA SỰ TIẾN HOÁ NHẬN THỨC, TIẾN TRÌNH CỦA TRI THỨC, NGHỆ THUẬT Ở BÊN THƯỢNG ĐẾ …v.v… mà bạn sẽ được nghe trong lớp học.  

Khi cửa sổ của khoá học đóng lại, cánh cửa của sự TIẾN BỘ TƯ TƯỞNG  & TIẾN HOÁ VỀ TÂM LINH  được mở ra. Niềm vui lan tỏa từ TINH HOA mà lớp học mang tới. Tất cả đều tràn ngập trong niềm HÂN HOAN & AN LẠC ngày kết thúc. Không có từ ngữ nào diễn đạt ngoài “LÒNG BIẾT ƠN & TẠ ƠN SÂU SẮC”!  Biết ơn vì những Minh Triết đã khải hoàn! Tạ ơn vì may mắn xuất hiện trong lớp học này!  

———————————————————————————- 

==> Mỗi năm chỉ khai giảng duy nhất 1 KHOÁ CHUYÊN SÂU DUY NHẤT!

(Xem chi tiết lịch học tại chuyên mục LỊCH KHAI GIẢNG)

Đăng ký ngay

Hotline: 0903.111.903 - 0903.122.903 (Aloha Team)

Những khoảnh khắc đẹp của khoá học

LỊCH HỌC LỚP CHUYÊN SÂU:

THỜI GIAN:

16 BUỔI TỐI LIÊN TỤC (18h – 22h)

(Học trực tiếp hoặc thông qua ứng dụng ZOOM nếu bạn không thể tới lớp)

ĐỊA ĐIỂM:

KHÁCH SẠN SEN VIỆT, 33 CAO THẮNG, QUẬN 3, TP.HCM 

==> Mỗi năm chỉ khai giảng duy nhất 1 KHOÁ CHUYÊN SÂU DUY NHẤT!

(Xem chi tiết lịch học tại chuyên mục LỊCH KHAI GIẢNG)

Xin chúc Bình An Yêu Thương nhiều hơn nữa đến với tất cả mọi người. Đến với Nhân Loại. Đến với các sinh linh đang sống trên địa cầu và toàn thể Vũ Trụ. Cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với hành tinh Trái Đất cùng toàn cõi Vũ Trụ!

From Aloha Education