“ĐẠO” LÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA “CON NGƯỜI VỚI THƯỢNG ĐẾ”

“ Đạo” là mối quan hệ giữa Con người với Thượng Đế !
“Đời” là mối quan hệ giữa Con người với Con người!

“ Đạo” là mối quan hệ giữa Con người với Thượng Đế !
“Đời” là mối quan hệ giữa Con người với Con người!

Xin chúc tất cả quý vị Thông Đạo – Thạo Đời! Và trở thành “Di Lặc” của thời đại hôm nay! 

Sư Phụ Aloha Tuấn ký tặng một câu Chân ngôn tuyệt hay!

_Aloha Team_