NGỌC QUÝ TRONG TÂM HỒN – ALOHA TUẤN

Ở gần một người “Tu Tập Tâm linh Thực Thụ & Đúng đường” thì chả khác gì đang đeo trên người viên NGỌC quý. Vạn sự không biết tại sao mà tự nhiên lại hanh thông. Là bởi vì “Ngọc quý” đã giúp hỗ trợ chuyển hóa “năng lượng xấu” trong Tâm thức. Đó cũng là ý nghĩa to lớn của cổ kinh “Upanishad” (Ngồi dưới chân Thầy) muốn truyền tải.

[ NGỌC QUÝ TRONG TÂM HỒN]
——— ——- —— —-
Hàng nghìn năm nay, cổ nhân đã biết đến Ngọc. “Ngọc” nói nôm na là đá quý, đẹp & có sức mạnh Tâm linh.
 
“Sức mạnh Tâm linh” của Ngọc là hấp thu “năng lượng xấu” và tự thân phát ra “năng lượng tốt” cho gia chủ. Đó cũng là lý do lớn nhất mà “Ngọc” có giá trị rất cao. Giá trị không chỉ đơn thuần nằm ở việc làm trang sức mà nằm ở “sự vô hình về năng lượng Tâm thức” của nó.
 
Có bao giờ quý vị tự hỏi: “Năng lượng xấu” mà Ngọc hấp thụ vào thay gia chủ, những năng lượng đó nó sẽ đi đâu? Vâng! “Ngọc” nó tự biết cách hóa giải mà đưa tất cả những gì nó hấp thụ về “Zero”. Sau đó, “Ngọc” lại tự thân phát ra hào quang của chính mình!
 
Giữa hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ……. những viên đá bình thường nhất, người ta mới tìm thấy được “Ngọc” ẩn chứa trong đó – một hòn đá duy nhất! Qua hàng triệu triệu năm, cùng với một môi trường áp xuất, nhiệt độ, cùng với những thành phần cấu tạo hóa học rất đặc biệt trong lòng đất mà “Ngọc” mới được hình thành. Và có “năng lực Tâm linh” đặc biệt như vậy!
 
Con người cũng thế! Quá trình mà “Tâm thức phát quang”( Giác ngộ) cũng không khác gì quá trình mà Ngọc hình thành. Trải qua tầng tầng lớp lớp “sự đồng hóa với hình tướng” (áp xuất), “Ý THỨC” bị giam giữ trong Tâm Trí & Bản Ngã. Nó đang nỗ lực mỗi ngày tìm cách trải nghiệm và bứt thoát ra từng sự đồng hóa một. Đó là một cuộc hành trình “rất gian truân” TỰ HUỶ đi lớp vật chất thô bao xung quanh, tìm cách tiến nhập sâu vào “CÁI LÕI TÂM THỨC” – từ nơi sâu thẳm “Vô hình tướng” đó – Ánh sáng nguyên thủy phát quang ra. Sự trực ngộ được “TÁNH KHÔNG” hiển lộ. Quá trình HỢP NHẤT VỚI THƯỢNG ĐẾ hình thành! Sự nở hoa của Tâm thức xuất hiện!
 
Kể từ giây phút ấy, Tâm thức ấy trở thành “viên Ngọc” của Đất Trời. Tự thân nó “hút đi năng lượng xấu- chuyển về Zero”, rồi tự thân “phát ra năng lượng tốt – chuyển hóa vạn vật xung quanh”. Ấy là quá trình của một người Tu hành cho đến ngày đạt Đạo quả.
 
Cho nên, ở gần một người “Tu Tập Tâm linh Thực Thụ & Đúng đường” thì chả khác gì đang đeo trên người viên NGỌC quý. Vạn sự không biết tại sao mà tự nhiên lại hanh thông. Là bởi vì “Ngọc quý” đã giúp hỗ trợ chuyển hóa “năng lượng xấu” trong Tâm thức. Đó cũng là ý nghĩa to lớn của cổ kinh “Upanishad” (Ngồi dưới chân Thầy) muốn truyền tải.
 
Dân gian thật thấu rõ điều ấy, nên mới có câu:
 
“Gặp vạn người không bằng gặp Minh sư.
Gặp Minh sư không bằng Giác Ngộ chính mình.”
 
Câu bên trên cũng có nghĩa là:
 
“Vô cùng quý giá và may mắn khi được ở bên Ngọc quý. Ở bên Ngọc quý rồi, sau này phải tự biến bản thân thành viên Ngọc quý tiếp theo!”
 
Lời cuối: “Ánh sáng của Ngọc” phát sáng ở nơi tận cùng của Tâm hồn. Cho nên, đừng ngần ngại khám phá nó.
 
P/s: Chúc cho tất cả tìm thấy ánh sáng đến từ bên trong!
 
I love you so much!
 
#AlohaTuan 
 
 
_Aloha Team_