SỰ THAY ĐỔI BAO GỒM “TIẾN BỘ” & “TIẾN HOÁ”

“ Tiến hóa” nghĩa là: “trở thành một con người khác” trong thân xác cũ. “Con người khác” ở đây nghĩa là sự thay đổi về mặt nhận thức hoàn toàn, rung động Tâm thức đã vượt ngưỡng lên một tầng số khác, Ý thức đã có sự “đại nhảy vọt” về nhận thức. Và quá trình đó là một quá trình tu tập tâm linh một cách ráo riết & niêm mật!

Nhân tiện chụp hình với hòn đá bị Phong hóa hàng triệu năm. Sẵn viết một vài điều chia sẻ với mọi người nhân ngày lễ 30.04 – 01.05.2023
—- —— —- —- — —-

“Phong hóa”: nghĩa là quá một quá trình “thay đổi” trở nên khác đi nhờ vào “Gió & nước”. Một hòn đá trở nên khác đi thông qua hàng triệu năm bị gió bào mòn. Và “thay đổi của một linh hồn” cũng tương tự vậy, không có gì khác. “Sự thay đổi đó” là một quá trình Tiến hóa Tâm linh không ngừng nghỉ trong nhiều kiếp sống.

“Sự thay đổi” của một con người, gồm 2 khía cạnh. (1) – Sự tiến hóa ; (2) – Sự tiến bộ.
——— —— —-

==> “ Tiến hóa” nghĩa là: “trở thành một con người khác” trong thân xác cũ. “Con người khác” ở đây nghĩa là sự thay đổi về mặt nhận thức hoàn toàn, rung động Tâm thức đã vượt ngưỡng lên một tầng số khác, Ý thức đã có sự “đại nhảy vọt” về nhận thức. Và quá trình đó là một quá trình tu tập tâm linh một cách ráo riết & niêm mật!

==> “Tiến bộ” nghĩa là : trong một thân xác cũ, biết thêm cái gì đó mới, học thêm một kiến thức gì đó thú vị, có thêm những trải nghiệm mới. Tuy nhiên, con người vẫn y như cũ. Vẫn tính cách đó, thói quen đó, suy nghĩ vẫn vậy, tần số rung động Tâm thức vẫn vậy…

—- —- —- ——
==> Những người đang nỗ lực học tập & có thêm nhiều bằng cấp mới, đọc nhiều sách hơn, học thêm kỹ năng mới. Vâng! bạn đang chăm chỉ cho “sự tiến bộ” . Và điều đó nó giới hạn trong một trăm năm. Nó chỉ có giá trị trong 1 kiếp sống!

==> Những người đang chăm chỉ hành thiền, tu tập tâm linh, cầu nguyện, hành hương nội tâm, đưa tần số rung động nâng cao lên mỗi ngày. Vâng! Những việc làm đó là “giá trị Vĩnh hằng”, “cái vốn” không bao giờ mất đi.

Vậy nên. Xin chúc mừng chị bất cứ ai hiểu được những giá trị này mà bước đi thật sớm trên con đường Tâm linh.

P/s: I love you so much! Chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật bình an!

 

 

_ALOHATUAN_