“TA” GIẢI THOÁT KHỎI MỌI GÔNG CÙM CỦA THỂ XÁC LẪN TINH THẦN

“Ta” giải thoát khỏi mọi gông cùm của Thể xác lẫn Tinh thần. Tự do tuyệt đối & tiêu dao tháng ngày. 

Nào, chúng ta hãy nhớ rằng:
 
1. Không để bất cứ giới luật nào giam giữ được Đức Hạnh của Ta.
2. Không vùng đất nào cầm được bước chân Ta.
3. Không quan điểm nào có thể trói được tư tưởng của Ta.
4. Không có Pháp môn nào buộc Ta phải làm theo khuôn khổ.
5. Không Thiền viện nào giam giữ được Tâm hồn Ta.
6. Không có chức vụ nào làm Ta phải an vị nơi nó.
7. Không có hình tướng nào làm Ta phải lưu luyến ở lại.
 
==> Từ đó “Ta” giải thoát khỏi mọi gông cùm của Thể xác lẫn Tinh thần. Tự do tuyệt đối & tiêu dao tháng ngày. 
 
#ALOHATUAN