Thuyền lên nước lên, Thuyền xuống nước xuống!

Người nào hiểu được “nguyên lý tuỳ biến” của chiếc thuyền thì cũng sẽ hiểu được rằng: Sống ở Đời phải biết thuận theo thời thế, biến đổi linh hoạt. “Thời nào” thì “việc đó” ; “uyển chuyển linh hoạt theo hoàn cảnh”; “tùy duyên bất biến” .

Thuyền nổi trên nước cũng như con người sống trên Đời vậy. Nước lên thuyền lên , nước xuống thuyền xuống!
 
Người nào hiểu được “nguyên lý tuỳ biến” của chiếc thuyền thì cũng sẽ hiểu được rằng: Sống ở Đời phải biết thuận theo thời thế, biến đổi linh hoạt. “Thời nào” thì “việc đó” ; “uyển chuyển linh hoạt theo hoàn cảnh”; “tùy duyên bất biến” .
 
Người nào làm được vậy, nghĩa là Tâm Trí đã phóng thích hoàn toàn mọi định nghĩa và khái niệm. Đạt được trạng thái là “rỗng rang”, “vô ý niệm”, “không chấp vào đâu” ….
 
Nhìn chiếc thuyền mà thấy ý nghĩa của “Đạo” vậy!
 
#AlohaTuan 
 
 
_Aloha Team_