CHUYÊN SÂU - PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”

 

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Đây là “khoá học chuyên sâu” về Pháp Thiền “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ” chỉ dành riêng cho Thiền sinh đã tốt nghiệp “khoá học nhập môn” trước đó. Đó là điều kiện duy nhất để bạn bước tiếp thêm nền tảng chuyên sâu của Pháp Thiền này.

 

Không có ngoại lệ, cho dù bạn đã có bất cứ sự am hiểu nào về Thiền hay Tâm linh trước đó. Hay cho dù bạn đã học qua bao nhiêu phương pháp tu tập khác đi nữa, cũng không ngoại lệ. Bạn phải học qua khó nhập môn trước!

 

NỘI DUNG CHI TIẾT KHOÁ HỌC

Bạn sẽ được học tất cả các phạm trù từ:

 

Hơn 8  PHẠM TRÙ  bao quát đó, được chi tiết hoá thành 2 PHẦN HỌC như sau:

 

PHẦN I – HỆ THỐNG MINH TRIẾT & GIÁO LÝ

CHƯƠNG 01 – SỰ HÌNH THÀNH CỦA VŨ TRỤ

 1. Sự hình thành của “Đại Vũ Trụ”
 2. Sự tương quan giữa con người & vạn vật
 3. Sự sinh hoá của “Năng lượng nguyên thuỷ”
 4. Sự chuyển động ngược về “Cội nguồn”
 5. Trạng thái nội tâm

CHƯƠNG 02 – SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA CON NGƯỜI, VŨ TRỤ, TRỜI ĐẤT

 1. Sư tương đồng của 3 vòng tròn cấu tạo
 2. Tuổi tác của các vòng tròn
 3. 4 cấp độ của “ẩn tu”
 4. Tri kiến – Chánh kiến
 5. Khi đã hiểu rõ ý nghĩa của “3 vòng tròn” thì cần phải “thông đạo” trước, “thạo đời” sau!
 6. Sự tác động qua lại của “3 vòng tròn”

CHƯƠNG 03: CẤU TẠO THẾ GIỚI TÂM THỨC

 1. “Năng lượng tâm thức” hoạt động trong thế giới tâm thức
 2. Sự tồn tại song song của “ 3 vòng tròn” & “ bản ngã” trong thế giới tâm thức
 3. Sự liên đới giữa “tâm & trí” trong thế giới tâm thức
 4. Cấu tạo “tầng trên & tầng dưới” của tâm thức

CHƯƠNG 05 –  Ý THỨC & CHỨC NĂNG Ý THỨC

 1. Ý thức & chức năng của ý thức
 2. Một vài pháp thoại về “ý thức”  

CHƯƠNG 06 – TRÍ & CÁC CHỨC NĂNG CỦA TRÍ

 1. “Trí” & chức năng của “trí”

 2. Chức năng 01 – sự sáng tạo chủ động (tư duy chủ động)
 3. Chức năng 02 của trí – giải phóng năng lượng
 4. Chức năng 03 của tâm trí – trực giác & thần thông 

CHƯƠNG 07 – TÂM & CÁC CHỨC NĂNG CỦA TÂM 

 1. “Tâm” & chức năng của “tâm”

CHƯƠNG 08  – CÔNG THỨC ỨNG DỤNG TRỰC GIÁC

 1. Trực giác vận hành theo công thức
 2. Công thức ứng dụng “trực giác”

CHƯƠNG 09 – CÁC HÌNH THÁI NĂNG LƯỢNG TÁC ĐỘNG LÊN TÂM TRÍ

 1. 3 hình thái căn bản của trí
 2. 3 hình thái căn bản của “tâm”
 3. “tâm & trí” phụ thuộc vào nguồn năng lượng tác động lên nó
 4. Khi “nghiệp lực” tác động lên tâm trí


CHƯƠNG 10 – BẢN NGÃ & CÁC DẠNG CỦA BẢN NGÃ

 1. Công thức hình thành của “bản ngã”

 2. 3 cấp độ của “bản ngã” 

 3. “Bản ngã” dẫn dắt hành vi & “ý thức” dẫn dắt hành vi
 4. “5 bước tỉnh thức” nâng cao

CHƯƠNG 11 – NGHIỆP– BẢN CHẤT & SỰ VẬN HÀNH

 1. “Nghiệp” & “bản chất của nghiệp”
 2. “nghiệp lành” & “nghiệp chướng”
 3. Nghiệp cá thể, nghiệp quẩn thể & nghiệp thức toàn nhân loại

CHƯƠNG 12 – BẢN CHẤT CỦA “PHÚT GIÂY HIỆN TẠI”

 1. Quá khứ & tương lai
 2. “Phút giây hiện tại” & “thực tại hiện tiền”

CHƯƠNG 13 – VÔ NGÃ

 1. Hiểu về “vô ngã”
 2. Sự tồn tại đối lập giữa “vô ngã” & “bản ngã”
 3. Hành trình tiến lên“tâm thức vô ngã”

CHƯƠNG 14 – CHÂN NGÃ

 1. Chân ngã
 2. “Chân ngôn”(chân âm)
 3. Chân ngã & tôn giáo

CHƯƠNG 15 – CHẤP & KHÔNG CHẤP

 1. “Chấp” & “không chấp”

 2. 3 hình thái của “chấp”
 3. Sơ đồ kiến giải thêm về “chấp”

CHƯƠNG 16 – ĐỨC TIN & NIỀM TIN

 1. Đức tin
 2. Niềm tin

CHƯƠNG 17 – CẦU NGUYỆN & CẦU XIN

 1. Cầu nguyện
 2. Cầu xin

CHƯƠNG 18 – KHÁT VỌNG & MONG CẦU

 1. Khát vọng & đam mê
 2. “khát vọng”& “mong cầu”
 3. Ví dụ cụ thể giữa “mong cầu” & “khát vọng”
 4. Khi một người “vừa có đam mê, vừa có khát vọng”

CHƯƠNG 19 – TỈNH THỨC

 1. Trích dẫn pháp thoại “tỉnh thức”trong “giác ngộ – bí mật tối cao”
 2. Hiểu về bản chất của“sự tỉnh thức”

CHƯƠNG 20 – TIẾN HOÁ & TIẾN BỘ CỦA TRÍ

 1. Hiểu về sự tiến bộ của trí
 2. Hiểu về sự “tiến hoá” của thể trí
 3. 5 cấp độ tiến hoá của “ thể trí”
 4. Bản so sánh tiến bộ & tiến hoá của “thế trí”

CHƯƠNG 21 – ĐẠO ĐỨC

 1. “Đạo đức ”trong “đạo đức kinh” lão tử

 2. Hiểu hơn về “đạo đức”

CHƯƠNG 22 – QUY LUẬT CỦA HIỆN HỮU

 1. Sự sinh khởi quy luật
 2. Luôn tồn tại song song 2 quy luật
 3. Quy luật & định luật tâm thức gồm “3 quy luật chủ đạo”
 4. Sự sáng tạo vũ trụ

CHƯƠNG 23 – QUY LUẬT NHÂN QUẢ

 1. Cấu trúc quy luật nhân quả
 2. Hiểu hơn về quy luật “nhân quả”
 3. Ví dụ cụ thể về “nhân vô hình” và “nhân hữu hình ”
 4. Gieo “nhân vô hình” về sự giàu có
 5. Để thay đổi “nhân quả”, phải thay đổi được “tư tưởng”
 6. 5 bước để thay đổi nhân quả của một con người
 7. “gánh nhân quả” từ người khác

CHƯƠNG 24 – QUY LUẬT HẤP DẪN

 1. Công thức “luật hấp dẫn”
 2. Hiểu hơn về luật hấp dẫn
 3. Phản ánh “luật hấp dẫn”trong đời sống

 4. Ứng dụng “luật hấp dẫn” trong đời sống.

CHƯƠNG 25  – QUY LUẬT LƯỢNG ĐỦ – CHẤT ĐỔI

 1. Nguyên lý của quy luật lượng đủ – chất đổi
 2. Quá trình chế biến “năng lượng nguyên thuỷ”
 3. Cỗ máy chế biến năng lượng – tâm trí
 4. Công thức “nạp năng lượng cho hiện hữu”

 5. Làm sao biết được khi nào “lượng đủ”?
 6. “7 bước thực tế” để đưa ứng dụng công thức “ nạp năng lượng”vào thực tế cuộc sống
 7. Những trường hợp làm “hao tổn nguyên năng”

CHƯƠNG 26  – TẬP TRUNG & BÍ MẬT CỦA SỰ TẬP TRUNG

 1. Bí mật của sự tập trung 

 2. Sự tập trung là kế thừa của quy luật & nguyên lý
 3. Tại sao phải có sự tập trung ?

 4. Ứng dụng cụ thể

CHƯƠNG 27 – PHƯỚC & HOẠ

 1. Phước – bí mật của “sự may mắn”
 2. Cách để tự tạo phước cho bản thể
 3. Hoạ – vận xui

CHƯƠNG 28  – SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA VẬN MỆNH

 1. Vận mệnh
 2. Sự tự do của sứ mệnh đến từ việc làm chủ tâm trí

CHƯƠNG 29  – BẢN CHẤT CỦA “SỰ BUÔNG BỎ” TRONG TU TẬP TÂM LINH

 1. Bản chất của “sự buông bỏ”
 2. Hiểu hơn về “buông bỏ”
 3. Thiền & thực tập “sự buông bỏ”


CHƯƠNG 30  – LỚP MÀN SUY TƯỞNG. DÒNG CHẢY Ý NGHĨ

 1. Dòng chảy ý nghĩ & tại sao chúng tại sinh ra?
 2. Hiểu hơn về “dòng chảy ý nghĩ” & sự liên đới trong
 3. Tu tập tâm linh.

CHƯƠNG 31 – SỰ HÌNH THÀNH CỦA TÍNH CÁCH

 1. Sự tương quan giữa “năng lượng tâm thức” & tính cách con người
 2. “thói quen không tạo ra thành công trong cuộc sống”. Mà là sự làm chủ tâm trí hoàn toàn mới tạo ra thành công trong cuộc sống.
 3. Bản ngã ở hình thái “ ích kỷ, vị kỷ”
 4. Lười biếng & trì hoãn
 5. Bản ngã ở hình thái “sân si”, “búc xúc”, “nóng
 6. Tính”
 7. Bản ngã ở hình thái “sự tự ti”
 8. Bản ngã ở hình thái “tự phụ, tự mãn, tự kiêu”
 9. Bản ngã ở hình thái “hay sợ hãi & lo lắng”
 • Bản ngã ở hình thái “stress, căng thẳng”
 • Bản ngã ở hình thái “khoe khoang, thích thể hiện
 • Bản ngã ở hình thái “đố kỵ, ghen ăn tức ở”

 • “So sánh” & “Mong cầu”là hai hình thái năng lượng chính yếu hình thành nên bản ngã thô trược của con người. 


 

CHƯƠNG 32 – KIM TỰ THÁP CỦA SỰ TIẾN HOÁ

 1. Kim tự tháp 3 tầng của sự tiến hoá
 2. Bản năng trong sự tiến hoá
 3. Bản ngã trong sự tiến hoá
 4. Vô ngã – chân ngã trong sự tiến hoá

CHƯƠNG 33 – LỊCH SỬ TIẾN HOÁ TÂM THỨC CỦA NHÂN LOẠI

 1. Lịch sử tiến hoá tâm thức của nhân loại gắn chặt với kim tự tháp tiến hoá tâm thức
 2. 2 cách triệt tiêu nghiệp lực địa cầu
 3. Bản chất của “văn hoá” & “văn minh” nhân loại. 

CHƯƠNG 34 – SỰ GIAO THOA & TRUYỀN THỪA NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC

 1. Sự giao thoa & truyền thừa “năng lượng tâm thức”
 2. Những không gian sống, nghề nghiệp có rung động thấp, sẽ tạo ra lây nhiễm ô trược ..
 3. Những thể nghiệm khi tiếp xúc với tâm thức có rung động cao tầng

CHƯƠNG 35 – GIẢI NGỘ – CHỨNG NGỘ – GIÁC NGỘ

(3 GIAI ĐOẠN CỦA SỰ TIẾN HOÁ NHẬN THỨC)

 

 1. “Giải ngộ – chứng ngộ – giác ngộ” là hành trình tu tập tâm linh của một hành giả
 2. Hiểu hơn về “giải ngộ”
 3. Hiểu hơn chứng ngộ
 4. Giác ngộ tuyệt đối

CHƯƠNG 36 – “TỈNH THỨC” VÀ BẢN CHẤT CỦA “SỰ TỈNH THỨC”

 1. Tỉnh thức
 2. Bản chất của “ tỉnh thức”
 3. 6 cấp độ của “sự tỉnh thức”

CHƯƠNG 37  – HIỆN HỮU & VÔ HIỆN HỮU

 1. Hiện hữu (tồn tại)
 2. “vô hiện hữu” (không tồn tại)

CHƯƠNG 38 – THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC

 1. Hiểu về “thiên đàng”
 2. Hiểu về“địangục”

CHƯƠNG 39  – TRÍ TUỆ & TƯ DUY

 1. “Trí tuệ” đến từ sự chấm dứt của “tư duy”
 2. “trí tuệ” & 6 cấp độ nhận thức bloom
 3. “trí tuệ” được tiến hoá khi tư duy dừng lại

CHƯƠNG 40  – TÂM LINH & TÌNH DỤC

 1. Pháp thoại “tâm linh & tình dục”
 2. “tình dục” thuộc về bản năng. Cái gì thuộc về bản năng tức là thuộc về tự nhiên. Thuộc về tự nhiên tức đó chính là đạo!
 3. Tư tưởng, tâm linh & tình dục
 4. Thái độ đúng đắn về tình dục?
 5. Chuyển hoá & thoả mãn năng lượng tình dục
 6. Các đời sống của con người

CHƯƠNG 41 – 4 NGUỒN NĂNG LƯỢNG CÓ NĂNG LỰC HOÁ GIẢI KHỔ ĐAU

 1. Nguồn năng lượng nào tạo ra “sự đau khổ”?
 2. 4 nguồn năng lượng không phân cực, có sức mạnh chuyển hoá.
 3. Pháp thiền “tất cả chỉ là ý nghĩ”- hợp nhất mọi tinh hoa trong cùng một giáo lý.

CHƯƠNG 42  – GIẢI THOÁT & SIÊU THOÁT

 1. Bản chất của “sự giải thoát”
 2. Ý thức bị đồng hoá & kéo theo hình tướng
 3. Giải thoát tương đối & giải thoát tuyệt đối

CHƯƠNG 43  – TĨNH LẶNG LÀ “SỰ CÂN BẰNG”.

 1. Tĩnh lặng là “sự cân bằng”. “sự cân bằng” mang lại trạng thái mãn nguyện
 2. “sự cân bằng” trong nội tâm
 3. Những cái hiểu sai lệch về “sự cân bằng”

 4. “sự cân bằng” trong cuộc sống

CHƯƠNG 44  – NIẾT BÀN

 1. Niết bàn
 2. Kiến giải thêm về niết bàn
 3. Làm sao để đạt trạng thái “niết bàn”?

CHƯƠNG 45  – GIÁC NGỘ & THUỘC TÍNH CỦA SỰ GIÁC NGỘ

 1. “giác ngộ”
 2. Thực chứng của “sự giác ngộ”
 3. Tóm tắt những thuộc tính của “người giác ngộ”

CHƯƠNG 46  – TÂM THỨC VÔ VI & ỨNG DỤNG

 1. Hiểu về “vô vi”
 2. Kiến giải thêm về tâm thức vô vi
 3. Tâm thức vô vi & kim tự tháp tiến hoá
 4. Pháp thoại về việc ứng dụng “tâm thức vô vi” trong cuộc sống.

CHƯƠNG 47 – CHA TRỜI – MẸ ĐẤT

 1. Cha trời – đất mẹ
 2. Làm gì khi tất cả chúng ta có ông bố & bà mẹ vĩ đại?

CHƯƠNG 48  – ĐẮC ĐẠO

 1. Hiểu về “đắc đạo”
 2. Kiến giải về “đắc đạo”
 3. Lời cuối của sư phụ

PHẦN II – THỰC HÀNH & ỨNG DỤNG

CHƯƠNG I – 9 TÂM PHÁP CỦA PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”

CHƯƠNG II – NGUYÊN LÝ CỐT TUỶ CỦA THIỀN

CHƯƠNG III – THỰC HÀNH: DỌN RÁC & DỌN RÁC ĐA CHIỀU

CHƯƠNG IV – THỰC HÀNH: 5 BƯỚC TỈNH THỨC

CHƯƠNG V – THỰC HÀNH: 5 BƯỚC TỈNH THỨC NÂNG CAO

CHƯƠNG VI – THỰC HÀNH: QUÁN TRÍ, QUÁN TÂM

CHƯƠNG VI – THỰC HÀNH: QUÁN VỀ “CÁI GỌI LÀ TA”

CHƯƠNG VI – THỰC HÀNH: PHỦ ĐỊNH MỌI SỰ TỒN TẠI

CHƯƠNG VII – THỰC HÀNH: ĐÓ LÀ TA SAO?

CHƯƠNG VII – THỰC HÀNH: THUẬN THEO TỰ NHIÊN

CHƯƠNG IX – THỰC HÀNH: THIỀN VỚI TÂM PHÁP “CÁI GÌ NHẬN RA ĐƯỢC THÌ KHÔNG PHẢI LÀ TA”

CHƯƠNG X – TRẦM MẶC VỀ “TRẠNG THÁI TRƯỚC KHI VŨ TRỤ HÌNH THÀNH”

CHƯƠNG XI – TRẦM MẶC VỀ “KHÔNG TỒN TẠI”

CHƯƠNG XII – TRẦM MẶC VỀ VIỆC “CHẾT NGAY LÚC NÀY”

CHƯƠNG XIII – TỔNG HỢP NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG QL NHÂN QUẢ

CHƯƠNG XIV – TỔNG HỢP NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG QL HẤP DẪN

CHƯƠNG XV – TỔNG HỢP NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG QL LƯỢNG ĐỦ – CHẤT ĐỔI

CHƯƠNG XVI – TỔNG HỢP NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG TÂM TRÍ

CHƯƠNG XVII – TỔNG HỢP NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG TIỀM THỨC

CHƯƠNG XVIII – TỔNG HỢP NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG TRỰC GIÁC

CHƯƠNG XIX – CHUYỂN HOÁ NGHIỆP LỰC QUÁ KHỨ & TƯƠNG LAI

CHƯƠNG XX – UYỂN CHUYỂN LINH HOẠT TRONG MỌI HOÀN CẢNH

CHƯƠNG XXI – SƠ ĐỒ TỔNG QUAN VỀ PHÁP THIỀN “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ” & CÁC GIAI ĐOẠN LUYỆN THIỀN CỦA PHÁP

ƯU ĐÃI I: TẶNG MIỄN PHÍ KHOÁ HỌC ONLINE TRÊN APP ALOHA TUẤN

 

 

Những thuyết giảng của Sư Phụ Aloha Tuấn luôn được ghi âm lại để up lên APP Aloha Tuấn, để cho tất cả các anh chị Thiền sinh & Đệ tử được nghe lại bất cứ lúc nào. Và App Aloha Tuấn sẽ cập nhật thường xuyên các bài giảng của Sư Phụ qua từng khoá học, từng năm.

 

Mỗi tài khoản trên APP trị giá 886.000đ. Và bạn sẽ được TẶNG MIỄN PHÍ TÀI KHOẢN TRỌN ĐỜI. Ưu đãi này chỉ dành riêng cho tất cả anh/chị đăng ký khoá chuyên sâu.

 

ƯU ĐÃI II: ĐƯỢC HỌC 2 LẦN

Tương tự như ưu đãi của KHOÁ HỌC NHẬP MÔN “PHÁP THIỀN TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”. Các anh chị Thiền sinh sẽ luôn được HỌC LẠI THÊM 1 LẦN NỮA sau khi tốt nghiệp khoá chuyên sâu. Để đảm bảo rằng các anh chị Thiền sinh đã thẩm thấu và ngày càng tiến bộ hơn trên con đường tu học.

Khoá học CHUYÊN SÂU này chỉ tổ chức 1 – 2 lần/năm. Cho nên, sau 6 – 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp, quý anh/chị sẽ được gặp lại Sư Phụ để học vào khoá chuyên sâu tiếp theo của năm sau.

AI LÀ NGƯỜI SẼ HƯỚNG DẪN BẠN TRỰC TIẾP?

 

Về Aloha Tuấn

 • Ông được biết đến như một vị Đạo sư, một Bậc thầy Tâm linh người Việt Nam.
 • Sáng lập trường phái thiền “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ”.
 • Là tác giả của của những bộ sách Tâm linh tuyệt vời: “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ”; “Giác Ngộ – Bí Mật Tối Cao”; “Hành Trình Siêu Vượt Ra sự tồn tại của “Cái Ta”; “Chứng ngộ tối thượng – cảnh giới tuyệt đối”. ….
 • Ngoài ra ông còn được biết đến với vai trò như một doanh nhân, nhà đầu tư, bậc thầy truyền cảm hứng sống, học tập và làm việc.

DÀNH 30 GIÂY ĐỂ LƯỚT XEM NHỮNG LỜI TẠ ƠN & CẢM ƠN CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC MAY MẮN THAM GIA KHOÁ HỌC NÀY TRƯỚC ĐÓ. ĐỂ BẠN THÊM VỮNG TIN:

ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC

KHOÁ

THỜI GIAN:

ĐỊA ĐIỂM

Số lượng giới hạn:

LƯU Ý: CHƯƠNG TRÌNH CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI ĐÃ TỐT NGHIỆP KHOÁ “NHẬP MÔN – PHÁP THIỀN “THIỀN TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ”. NẾU BẠN CHƯA TỐT NGHIỆP SẼ KHÔNG ĐƯỢC THAM DỰ! THANKS!

HỌC PHÍ: 

Đăng ký ngay

Hotline: 0903.111.903 - 0903.122.903 (Aloha Team)

Những khoảnh khắc đẹp của khoá học

slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3

ALOHA EDUCATION

 • HOTLINE 0903.111.903 – 0903.122.903 (Aloha Team)
 • EMAIL AlohaEducation79@gmail.com
 • WEBSITE www.AlohaEducation.vn
 • FACEBOOK Fb.com/alohatuan79

Xin chúc Bình An Yêu Thương nhiều hơn nữa đến với tất cả mọi người. Đến với Nhân Loại. Đến với các sinh linh đang sống trên địa cầu và toàn thể Vũ Trụ. Cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với hành tinh Trái Đất cùng toàn cõi Vũ Trụ!

From Aloha Education