TẬP TRUNG VÀO CHÍNH MÌNH, VŨ TRỤ SẼ LO CHO CUỘC SỐNG CỦA BAN!

“TẬP TRUNG VÀO CHÍNH MÌNH” một cuộc “HÀNH HƯƠNG BÊN TRONG” thật sự, Vũ Trụ sẽ bảo vệ và lo cho cuộc sống của bạn!

Tây Nguyên, ngày 13.11.2022. Viết đôi dòng tặng những ai theo dõi Facebook này.
—— —- —- —- — —-

Theo bản năng, Con sóc này chỉ cần tích trữ đủ thức ăn để qua mùa đông —> thời gian còn lại là nó “tận hưởng cuộc sống” …. .

Con người lại khác! Hầu hết họ sẽ “dành cả đời” để tích lũy tài sản, tiền bạc, địa vị và sự thăng tiến trong sự nghiệp … Có ”1 triệu usd rồi” lại muốn có thêm “1 triệu usd nữa” …. cứ thế và cứ thế … ! “Sự hướng ngoại liên tục” như vậy làm kiệt quệ năng lượng và thoái hoá đời sống Tâm linh. Con người đã bỏ quên đi Ý nghĩa lớn nhất cuộc sống mà họ hiện diện trên địa cầu này!

Con người trở nên động loạn, đau khổ và đồng hoá bản thân họ và người khác với những hình tướng ngoài thân. Họ cảm thấy được tôn trọng, cảm thấy được “hơn người khác”, khi sở hữu được nhiều những thứ ngoài thân. Do vậy, họ nỗ lực cho việc “sở hữu nhiều & nhiều hơn nữa”. Bởi vì họ cảm thấy, những điều đó mới làm nên “giá trị con người họ” và họ cảm thấy “được an toàn” với những điều đó.

—- —— —— ——

Lời cuối, tặng bạn một câu ý nghĩa: Khi bạn tập trung vào những thứ ngoài thân, bạn phải lo bảo vệ cho những điều đó. Còn khi bạn “TẬP TRUNG VÀO CHÍNH MÌNH” một cuộc “HÀNH HƯƠNG BÊN TRONG” thật sự, Vũ Trụ sẽ bảo vệ và lo cho cuộc sống của bạn!

I love you so much! 

#ALOHATUAN 

_Aloha Team_